top of page

הבית של משפחת כהן אמיחי

נס הרים

סיפור הבית

סיפור הבית

c41dcb_4c6a0b9ff9b941efb4c48ea98de2c104~mv2.jpg

הלקוח\ה מספר\ת

""האלמנט הבנוי" אם אני לא טועה, זה היה השם שהתקבע בזמן התכנון והבניה. שם לא מוצלח במיוחד לאחד הרעיונות הראשונים שאליאב הניח. מעין הפרדה שמחבּרת בין המטבח לאיזור שולחן האוכל.

החיים התרחשו והאלמנט הבנוי שחלון במרכזו הפריד וחיבר ובאופן כללי ביצע היטב את מלאכותיו הלכאורה סותרות. הנה הוא מכאן, והנה אף מכאן. 

אבל אט אט גם הפך להיות מקום משל עצמו. 

לפעמים נפגשים משני עבריו לכמה מילים, קצת כמו בבר עמידה באיטליה עם האספרסו בדרך לאנשהו. לפעמים הכמה מילים נמתחות לשיחה כי די נוח שם. להניח מרפק על אדן החלון ולדבר. לפעמים (לא הרבה) מנקים אותו. אפילו שם למעלה, לפעמים מתקבצת משפחה להדלקת נרות ולפעמים.. לפעמים יצורים מוזרים ומרתקים פוקדים את האלמנט הבנוי.."

IMG_9880.jpg
bottom of page