top of page

פתור מהיתר להוספת ממ"ד

הוראת שעה- חרבות ברזל

מתוך מטרה לצמצם את פערי המיגון במדינת ישראל באופן מיידי- מסלולים מהירים להוצאת היתר בניה למרחבים מוגנים

בתים פרטיים/ בניינים עד 2 קומות- פיקוד העורף מאפשר לקבל היתר

בתים פרטיים/ בניינים עד 2 קומות- פיקוד העורף מאפשר לקבל היתר

בתים פרטיים/ בניינים עד 2 קומות- פיקוד העורף מאפשר לקבל היתר

בתים פרטיים/ בניינים עד 2 קומות- פיקוד העורף מאפשר לקבל היתר

bottom of page